Psy-Motion


Jongeren zorg

Behandeling jongeren

Psy-Motion valt onder de Generalistische Basis GGZ

De visie vanuit Praktijk Psy-Motion is, dat iedere jongere of volwassenen uniek is, met zijn of haar eigen problematiek. De behandeling wordt dan ook geheel op de individuele behoefte afgestemd.

De behandeling is erop gericht de vooraf samen geformuleerde doelen te bereiken. De jongere of volwassenen staat sterker in zijn schoenen. Hij (of zij) is in staat effectiever om te gaan met klachten, bijvoorbeeld door gedachtepatronen en gedrag bewust positief te veranderen of heftige emoties of gevoelens beter te kunnen hanteren en/of toe te laten. ´Nare´ ervaringen worden ´gewone´ neutrale herinneringen. Ouders/verzorgers beschikken over meer inzicht in de bestaande dynamiek en problematiek en kunnen hun kind daardoor beter helpen op de nieuw ingeslagen weg.

 • Praktijk Psy-Motion

  Praktijk Generalistische Basis GGZ.
  Angstbehandelpraktijk
  Sportpsychologische begeleiding.
  Partner van IPZO

  read more
 • Philip Thuring

  Gezondheidszorgpsycholoog
  Sport- en Prestatiepsycholoog
  Kinder- en jeugdpsycholoog
  Neuropsycholoog

  read more
 • Behandelmethoden

  Method of Levels, FOS, CGT, Exposuretherapie, EMDR
  Schematherapie, Mindfulness-MBSR
  Samenwerkingsverbanden

  read more
 • Aanmelden

  Aanmelden middels telefoon, email of aanmeldingsformulier
  Tevens BEELD-BELLEN als consult
  Beveiligd en eenvoudig

  read more