Psy-Motion


Vergoeding tot 18 jaar

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

 

Nieuwe taak van de gemeente
Ons zorgstelsel is nu erg ingewikkeld. Zorg wordt nu betaald door het Rijk, de provincie,  de gemeente, het zorgkantoor óf de zorgverzekeraar. Dat verandert door de Jeugdwet.
Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente eindverantwoordelijk voor alle jeugdhulp.
Vanaf 2015 betaalt dus alleen nog de gemeente de jeugdhulp voor uw kind (zie voor de details www.hoeverandertmijnzorg.nl). De gemeenten maken afspraken met instellingen en behandelaars die nu ook zorg bieden. Zo kan de gemeente beter zorgen dat kinderen en gezinnen zorg op maat krijgen. Maatwerk dat aansluit op dat wat u zelf of met mensen uit uw omgeving kunt regelen.

Wat betekent dit voor u?
Indien u nu en in de toekomst bent aangewezen op jeugdhulp, krijgt u die. Dat regelt de Jeugdwet. Gemeenten hebben daarvoor zorg ingekocht.

Jongeren tot 18 jaar en vergoeding bij Praktijk Psy-Motion
Sinds 2015 is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen uitbesteed aan de gemeenten. Dit betekent dat wanneer je kind/jongeren behoefte heeft aan psychologische zorg en je wilt dit vergoed krijgen, hij/zij wordt doorverwezen naar een psycholoog die gecontracteerd is bij de gemeente. Het nadeel hiervan is dat er vaak lange wachtlijsten zijn en de privacy niet wordt gewaarborgd.

Praktijk Psy-Motion heeft geen contract met de gemeente, maar mocht je een aanvullende verzekering hebben, kan je wel in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding. Anders zijn de kosten geheel voor de ouders. Wij garanderen hiermee wel volledige privacy voor je kind/jongeren.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de jeugdhulp voor uw kind en de nieuwe taken van de gemeente? Kijkt u dan op www.hoeverandertmijnzorg.nl. Als u wilt weten of er persoonlijk iets voor u verandert, neemt u dan contact op met uw behandelaar.

Verdere informatie via Informatie van de rijksoverheid of informatie van het NIP.

 

 • Praktijk Psy-Motion

  Praktijk Generalistische Basis GGZ.
  Angstbehandelpraktijk
  Sportpsychologische begeleiding.
  Partner van IPZO

  read more
 • Philip Thuring

  Gezondheidszorgpsycholoog
  Sport- en Prestatiepsycholoog
  Kinder- en jeugdpsycholoog
  Neuropsycholoog

  read more
 • Behandelmethoden

  Method of Levels (MOL), FOS
  CGT, exposuretherapie, EMDR
  Schematherapie
  Mindfulness-MBSR

  read more
 • Aanmelden

  Aanmelden kan middels telefoon, mail of een aanmeldingsformulier.
  Tevens BEELD-BELLEN als consult
  Beveiligd en eenvoudig

  read more