Sporters & Performers


Focus

imagesCAATS02L´Concentreer je ´
Vaak genoeg wordt er door trainers, coaches of ouders ´concentreer je ´ of ´blijf geconcentreerd´ geroepen.
De vraag rijst dan echter of de sporter of performer dan begrijpt wat er mee bedoeld wordt en hoe hij de juiste concentratie bereikt en behoudt. Een teveel of te weinig aan concentratie bestaat immers niet, het gaat over het toepassen van de ´juiste´ concentratiestrategie zodat je aandacht op het juiste is gericht.

Afleiders
Een van de belangrijkste afleiders zijn gedachtes, gedachtes aan vroeger (herinneringen) of gericht op de toekomst (voorspellende gedachtes). De belangrijkste consequentie van deze gedachtes is dat de focus zich niet op het hier en nu bevindt wat een optimale prestatie zal belemmeren.

Agassi noemt zich in zijn autobiografie Open van nature een denker, en herinnert zich de woede van zijn vader voor wie hij het ´net´ de vijand, maar ´denken´ een doodzonde is.

Andere afleiders
Andere belangrijke afleiders zijn de externe prikkels zoals toeschouwers, supporters, je tegenstander, de jury of weersomstandigheden. In de praktijk is het meestal niet mogelijk externe prikkels weg te werken. Daarom is het belangrijk dat een sporter & performer zich mentaal kan afsluiten van de buitenwereld.

Tunnelvisie
(Top)sporters spreken van een cocon of van een tunnel. Becker beschrijft het als volgt: ´In de kleedkamer zit mijn tegenstander al op een van de banken. ´Hi´, verder geen woord. Ik heb oogkleppen op en zit erbij als een zombie. Dat is de manier waarop ik met druk omga en me concentreer. Al het andere interesseert me niet. Ik moet in die toestand raken, me helemaal afsluiten. Ik zit als het ware in een tunnel met tunnelvisie.´

Concentratie als vaardigheid
Concentratie is een vaardigheid die geleerd kan worden. Het kunnen toepassen van de juiste concentratiestrategie op het juiste moment is een essentiële voorwaarde voor het kunnen neerzetten van een prestatie.

 

 

 • Praktijk Psy-Motion

  Praktijk Generalistische Basis GGZ.
  Angstbehandelpraktijk
  Sportpsychologische begeleiding.
  Partner van IPZO

  read more
 • Philip Thuring

  Gezondheidszorgpsycholoog
  Sport- en Prestatiepsycholoog
  Kinder- en jeugdpsycholoog
  Neuropsycholoog

  read more
 • Behandelmethoden

  Method of Levels (MOL), FOS
  CGT, exposuretherapie, EMDR
  Schematherapie
  Mindfulness-MBSR

  read more
 • Aanmelden

  Aanmelden kan middels telefoon, mail of een aanmeldingsformulier.
  Tevens BEELD-BELLEN als consult
  Beveiligd en eenvoudig

  read more