Sporters & Performers


Behandeling

Traject

 

Mentale training en begeleiding

Praktijk Psy-Motion is ervan overtuigd dat sporters en performers die systematisch en consequent onder deskundige begeleiding op mentaal vlak trainen, een belangrijke voorsprong krijgen op het gebied van het neerzetten van een prestatie, het kunnen omgaan met tegenslagen, het communiceren binnen een ´team´ en het actief volgen van een revalidatietraject. De werkwijze van Psy-Motion biedt sportpsychologische begeleiding vanuit diverse methoden en technieken gebaseerd op praten-ervaren-doen.

Mentale vaardigheden
De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van mentale vaardigheden zoals het versterken van zelfvertrouwen, het vasthouden van motivatie, het bereiken van een optimaal spanningsniveau, het sturen van het angst/stressniveau, het toepassen van juiste concentratie strategieën, het verbeteren van teamcommunicatie en op passende manier kunnen omgaan met tegenslagen zoals verlies, blessures en carrière transities.

Gesprek(ken)
Nadat een eerste gesprek heeft plaatsgevonden volgt er een advies waarin inzicht en begeleidingsmogelijkheden voor de gewenste doelen of een verklaring voor de bestaande klachten worden besproken.

Doelen
Vervolgens wordt een plan van aanpak besproken waarin de doelen worden geformuleerd, op welke manier(en) er gewerkt en geoefend zal worden en hoe lang de begeleiding ongeveer gaat duren.

Samenwerking
Praktijk Psy-Motion vindt het belangrijk dat de sporter of performer weer zo snel mogelijk zelfstandig verder kan en dat de begeleiding aansluit bij de eigen wensen, krachten en mogelijkheden van de sporter en performer. Bij de jonge sporter/performer zullen ouders zoveel mogelijk bij de begeleiding betrokken worden. Met toestemming van de sporter/performer zal eveneens contact worden opgenomen met de coach/docent om afstemming te optimaliseren.

Behandelmethodieken

 • Informatie en uitleg over klachten
 • Method of Levels (MOL)
 • Focus op Sensaties (FOS)
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Exposure therapie
 • Schematherapie
 • EMDR
 • Mindfulness MBSR

 

Informatie en uitleg over klachten

Alfred & Shadow – A short story about emotions

Alfred Jr. & Shadow – A Short Story About Being Scared

What causes anxiety and Depression – Inside Out

Alfred & Shadow – A Short Story about Self-Criticism

This talk isn’t very good. Dancing with my inner critic | Steve Chapman

Brené Brown De kracht van kwetsbaarheid
Dr. Brené Brown studies courage, vulnerability, shame and empathy.

The Demons on the Boat
A great metaphor from Acceptance and Commitment Therapy, written by Joe Oliver, The Demons on the Boat.
 • Praktijk Psy-Motion

  Praktijk Generalistische Basis GGZ.
  Angstbehandelpraktijk
  Sportpsychologische begeleiding.
  Partner van IPZO

  read more
 • Philip Thuring

  Gezondheidszorgpsycholoog
  Sport- en Prestatiepsycholoog
  Kinder- en jeugdpsycholoog
  Neuropsycholoog

  read more
 • Behandelmethoden

  Method of Levels, FOS, CGT, Exposuretherapie, EMDR
  Schematherapie, Mindfulness-MBSR
  Samenwerkingsverbanden

  read more
 • Aanmelden

  Aanmelden middels telefoon, email of aanmeldingsformulier
  Tevens BEELD-BELLEN als consult
  Beveiligd en eenvoudig

  read more