Sporters & Performers


Behandeling

Traject

 

Mentale training en begeleiding

Praktijk Psy-Motion is ervan overtuigd dat sporters en performers die systematisch en consequent onder deskundige begeleiding op mentaal vlak trainen, een belangrijke voorsprong krijgen op het gebied van het neerzetten van een prestatie, het kunnen omgaan met tegenslagen, het communiceren binnen een ´team´ en het actief volgen van een revalidatietraject. De werkwijze van Psy-Motion biedt sportpsychologische begeleiding vanuit diverse methoden en technieken gebaseerd op praten-ervaren-doen.

Mentale vaardigheden
De begeleiding is gericht op het ontwikkelen van mentale vaardigheden zoals het versterken van zelfvertrouwen, het vasthouden van motivatie, het bereiken van een optimaal spanningsniveau, het sturen van het angst/stressniveau, het toepassen van juiste concentratie strategieën, het verbeteren van teamcommunicatie en op passende manier kunnen omgaan met tegenslagen zoals verlies, blessures en carrière transities.

Gesprek(ken)
Nadat een eerste gesprek heeft plaatsgevonden volgt er een advies waarin inzicht en begeleidingsmogelijkheden voor de gewenste doelen of een verklaring voor de bestaande klachten worden besproken.

Doelen
Vervolgens wordt een plan van aanpak besproken waarin de doelen worden geformuleerd, op welke manier(en) er gewerkt en geoefend zal worden en hoe lang de begeleiding ongeveer gaat duren.

Samenwerking
Praktijk Psy-Motion vindt het belangrijk dat de sporter of performer weer zo snel mogelijk zelfstandig verder kan en dat de begeleiding aansluit bij de eigen wensen, krachten en mogelijkheden van de sporter en performer. Bij de jonge sporter/performer zullen ouders zoveel mogelijk bij de begeleiding betrokken worden. Met toestemming van de sporter/performer zal eveneens contact worden opgenomen met de coach/docent om afstemming te optimaliseren.

Behandelmethodieken

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Concentratie en tolerantietraining – Mindfulness/MBCT
 • Ontspanningsoefeningen – Mindfulness/MBCT
 • Oplossingsgerichte therapie
 • EMDR

 

Wat is cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie, ook wel denktraining genoemd is een effectief middel om sporters en performers te helpen bij hun problemen. Deze methode gaat ervan uit dat wat mensen voelen en doen beïnvloed wordt door wat ze denken. Bij de jonge sporter/performer wordt er samengewerkt met ouders.

Helpende gedachtes
Tijdens de sessies wordt er samen geprobeerd om onjuiste en niet-helpende gedachten te ontdekken en deze te veranderen in meer juiste en helpende gedachten. Dit zorgt ervoor dat sporters en performers zich beter voelen en dat hun gedrag verandert.

Opdrachten
Meestal worden er opdrachten meegegeven zodat ook buiten de sessies (bijvoorbeeld thuis en op de sportlocatie) geoefend wordt met wat er geleerd is.

Denktraining
Door middel van denktraining (zelfspraak) kunnen sporters en performers bijvoorbeeld leren:

 • Hun angsten en onzekerheden te overwinnen.
 • Meer zelfvertrouwen te krijgen.
 • Met boosheid, teleurstelling en frustraties om te gaan.
 • De juiste concentratievorm te vinden

 

Een concentratie- en tolerantietraining

Mindfulness
Er is een groeiende belangstelling vanuit de wetenschap voor mindfulness. De meest gebruikte definitie van mindfulness is ´op een speciale manier oplettend zijn: bewust aanwezig zijn in het hier en zonder te oordelen.´ Mindfulness bestaat uit twee componenten. De eerste component is het sturen van de aandacht. Het sturen van de aandacht op de informatie die belangrijk is voor de prestatie en het vermogen afleidingen te herkennen en steeds weer terug te keren naar het onderwerp van aandacht.  De tweede component beschrijft de open en accepterende houding tegenover gedachten, gevoelens en lichamelijke reacties. Het geeft aan dat zelfs negatief denken of voelen en optimaal presteren samen kunnen gaan. Door het niet willen wegdrukken van negatieve ervaringen, gedachten, gevoelens of lichamelijke sensaties ontstaat er een nieuwsgierige en accepterende houding voor wat er op dit moment is.

´Nare´ ervaringen
Bij veel emotionele problemen speelt ‘het verleden’ een grote rol. De actuele situatie doet, automatisch en vaak onbewust, denken aan vergelijkbare pijnlijke situaties uit het verleden. Dat is heel duidelijk het geval bij een posttraumatische stressstoornis. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook bijvoorbeeld sportervaringen zoals een valpartij, blessure of een verlieservaring die veel negatieve invloed hebben op iemands sportloopbaan en die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben. Bij elke emotionele reactie die niet-passend is, in de zin dat de gevoelens veel te heftig zijn en/of te lang duren, is er waarschijnlijk sprake van onverwerkt ‘oud zeer’.
Er is een aantal effectieve psychologische interventies voor verwerking van pijnlijke situaties uit het verleden. Mindful exposure werkt eveneens erg goed. Het is een eenvoudige en breed toepasbare procedure.

 

Oplossingsgericht te werk

De oplossingsgerichte therapie heeft een ander uitgangspunt dan de meeste andere behandelmethoden: men hoeft niet eerst de oorzaak van het probleem uit te zoeken om het probleem van het sporter/performer te kunnen oplossen. De oplossingsgerichte behandelmethode gaat ervan uit dat het oplossen van problemen minstens zo goed kan plaatsvinden door het uitzoeken van de gewenste situatie; dat wil zeggen ‘wat wil de sporter/performer voor het probleem in de plaats’ of ‘hoe zou het leven er anders uitzien als het probleem er niet meer zou zijn’.

 

Traumatische ervaringen

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor kinderen, jongeren of volwassenen die last blijven houden van de gevolgen van ´nare´ of traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere sportervaringen zoals bijvoorbeeld een valpartij, acute blessure of een verlieservaring die veel negatieve invloed hebben op iemands sportloopbaan en die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden. Vaak gaat het om herinneringen aan de ingrijpende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties.

EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis, dan zijn sporters en performers vaak al na enkele zittingen in staat om hun dagelijkse bezigheden weer op te pakken. Bij mensen die langdurig trauma hebben meegemaakt en bij complexere problematiek duurt de behandeling uiteraard langer.

 

 • Praktijk Psy-Motion

  Praktijk Generalistische Basis GGZ.
  Angstbehandelpraktijk
  Sportpsychologische begeleiding.
  Partner van IPZO

  read more
 • Philip Thuring

  Gezondheidszorgpsycholoog
  Sport- en Prestatiepsycholoog
  Kinder- en jeugdpsycholoog
  Neuropsycholoog

  read more
 • Behandelmethoden

  Method of Levels (MOL), FOS
  CGT, exposuretherapie, EMDR
  Schematherapie
  Mindfulness-MBSR

  read more
 • Aanmelden

  Aanmelden kan middels telefoon, mail of een aanmeldingsformulier.
  Tevens BEELD-BELLEN als consult
  Beveiligd en eenvoudig

  read more