Sporters & Performers


Werkwijze

Klantgericht

De visie vanuit Praktijk Psy-Motion is, dat iedere sporter en performer uniek is, met zijn of haar eigen talenten, maar ook voor wat betreft hun eigen zorgen en kwetsbaarheden. De begeleiding wordt dan ook geheel op de individuele behoefte afgestemd.
Afstemming van het traject met de coach/trainer of begeleidingsteam is van belang voor het optimaliseren van de ontwikkeling.
De jonge sporter/performer
Naast de sportcontext groeit de jonge sporter of performer altijd op in een gezinscontext. Daarom vind ik het heel belangrijk om bij de begeleiding nauw samen te werken met ouders. Ouders spelen een wezenlijke rol in de begeleiding van hun jong talent.
Afstemming tussen de jongen sporter/performer, de ouder en de coach/docent is van essentieel belang voor het optimaliseren van de ontwikkeling van het jonge talent.

Laagdrempelig

Praktijk Psy-Motion streeft er naar een laagdrempelige sfeer en werkwijze neer te zetten.  De aanpak is persoonlijk, praktisch en duidelijk. Het bestaat uit korte lijnen; persoonlijke aandacht en een vooral praktische invulling van het begeleidingstraject.

Gericht op het ‘hier en nu’

De begeleiding is gericht op het ´hier en nu´ om toekomstige doelen te bereiken. De begeleiding is gestructureerd en doelgericht. Het is een actief proces gericht op zelfontdekking, ervaringsgericht en op het aanleren van vaardigheden.

Praktijkgericht

Doen en ervaren
Nadat inzicht is gegeven in het klachtenpatroon wordt een sterk accent gelegd op het ´toepassen´ en het ´ervaren´. Het is van essentieel belang dat de nieuw aangeleerde mentale vaardigheden in de training worden geïmplementeerd. Tussen de sessies door worden dan ook opdrachten meegegeven om thuis en op de sportlocatie te oefenen.

Op locatie

De visie van Psy-Motion is dat een goede samenwerking met de coach van belang is wil een mentale begeleidingstraject slagen. Met toestemming van de sporter/performer en in afstemming met de coach/docent  zullen de aangeleerde mentale vaardigheden geïmplementeerd worden in de training.
Indien wenselijk of noodzakelijk kunnen gesprekken ook op de sportlocatie plaatsvinden. Hier zijn echter wel extra kosten aan verbonden.

 • Praktijk Psy-Motion

  Praktijk Generalistische Basis GGZ.
  Angstbehandelpraktijk
  Sportpsychologische begeleiding.
  Partner van IPZO

  read more
 • Philip Thuring

  Gezondheidszorgpsycholoog
  Sport- en Prestatiepsycholoog
  Kinder- en jeugdpsycholoog
  Neuropsycholoog

  read more
 • Behandelmethoden

  Method of Levels, FOS, CGT, Exposuretherapie, EMDR
  Schematherapie, Mindfulness-MBSR
  Samenwerkingsverbanden

  read more
 • Aanmelden

  Aanmelden middels telefoon, email of aanmeldingsformulier
  Tevens BEELD-BELLEN als consult
  Beveiligd en eenvoudig

  read more