Psy-Motion


Werkwijze

Cliëntgericht
De visie vanuit Praktijk Psy-Motion is, dat iedere jongeren, volwassenen en sporter/performer uniek is, met zijn of haar eigen problematiek. De behandeling wordt dan ook geheel op de individuele behoefte afgestemd.

Laagdrempelig
Praktijk Psy-Motion streeft er naar een laagdrempelige sfeer en werkwijze neer te zetten. De aanpak is persoonlijk, praktisch en duidelijk. Het bestaat uit korte lijnen; persoonlijke aandacht; intake en behandeling door dezelfde persoon; en een vooral praktische invulling van het behandeltraject.

Gericht op het ‘hier en nu’
Er wordt ernaar gestreefd de behandeling niet langer te laten duren dan noodzakelijk.  De behandeldoelen zijn bij kortdurende behandeling zo concreet, helder en haalbaar mogelijk.

De behandeling is gebaseerd op samenwerken, is gestructureerd, is een actief proces gericht op zelfontdekking, ervaringsgericht en is gericht op het aanleren van vaardigheden. Het is gericht op het ´hier en nu´ om toekomstige doelen te bereiken. Om tot een ´verklaring en inzicht´ te komen voor de bestaande klachten om een passend behandeltraject in te zetten zal niet ´verder´ dan noodzakelijk doorgevraagd worden naar het verleden.

Praktijkgericht

Doen en ervaren
Nadat inzicht is gegeven in het klachtenpatroon wordt een sterk accent gelegd op het ´toepassen´ en het ´ervaren´. Het is van essentieel belang dat de nieuw aangeleerde mentale vaardigheden in de training worden geïmplementeerd. Tussen de sessies door worden dan ook opdrachten meegegeven om thuis en/of op de sportlocatie te oefenen.

Op locatie met de sporter/performer
De visie van Psy-Motion is dat een goede samenwerking met ouders en de coach van belang is wil een mentale begeleidingstraject slagen. Met toestemming van de sporter/performer en in afstemming met de coach/docent  zullen de aangeleerde mentale vaardigheden geïmplementeerd worden in de training.

Indien wenselijk of noodzakelijk kunnen gesprekken ook op de sportlocatie plaatsvinden. Hier zijn echter wel extra kosten aan verbonden.

 • Praktijk Psy-Motion

  Praktijk Generalistische Basis GGZ.
  Angstbehandelpraktijk
  Sportpsychologische begeleiding.
  Partner van IPZO

  read more
 • Philip Thuring

  Gezondheidszorgpsycholoog
  Sport- en Prestatiepsycholoog
  Kinder- en jeugdpsycholoog
  Neuropsycholoog

  read more
 • Behandelmethoden

  Method of Levels (MOL), FOS
  CGT, exposuretherapie, EMDR
  Schematherapie
  Mindfulness-MBSR

  read more
 • Aanmelden

  Aanmelden kan middels telefoon, mail of een aanmeldingsformulier.
  Tevens BEELD-BELLEN als consult
  Beveiligd en eenvoudig

  read more